Voor de uitkering uit bepaalde kapitaalverzekeringen gelden vrijstellingen in box 1. Deze vrijstellingen zijn gebonden aan voorwaarden over looptijd, duur van premiebetaling en verhouding van hoogste en laagste jaarpremie. De verhouding tussen hoogste
en laagste premie mag niet hoger zijn dan 10:1. In de praktijk komt het vaak voor dat deze verhouding wordt overschreden door in een jaar zowel een hoge premie als de normale jaarpremie te betalen. Wanneer in de andere jaren alleen de normale jaarpremie wordt
betaald, is de verhouding tussen hoogste en laagste jaarpremie 11:1. Er worden ook andere fouten gemaakt waardoor de bandbreedte van de premies wordt overschreden. Deze fouten komen meestal pas veel later aan het licht waardoor er geen mogelijkheid meer is
om dit te herstellen. Dat leidt tot verlies van de vrijstelling. De staatssecretaris vindt dat ongewenst en keurt daarom goed dat dergelijke vergissingen niet leiden tot verlies van de vrijstelling. Het moet wel gaan om een incidentele fout en een bandbreedte
van 1: 11 mag niet worden overschreden door de fout.