Disclaimer

Disclaimer

De gegevens op deze website van Administratiekantoor Radsma zijn uitsluitend bedoeld om belangstellenden algemene informatie te geven. Ik doe altijd mijn best om de meest actuele en correcte informatie te verstrekken, maar kan geen garantie geven dat de informatie actueel is als deze ontvangen wordt. Aan deze site kunnen daarom geen rechten worden ontleend.