Disclaimer

De gegevens op deze website van Administratiekantoor Radsma zijn uitsluitend bedoeld om belangstellenden algemene informatie te geven. Er wordt naar gestreefd actuele en correcte informatie te verschaffen maar er kan niet garanderen worden dat de informatie na verloop nog steeds juist is als deze ontvangen wordt. Aan deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.